>

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (EDU-TPE)

(สำหรับบุคลากรและนิสิต ม.บูรพา)
นิสิตให้กรอกรหัสนิสิต เช่น 60041234
บุคลากรให้กรอกเฉพาะชื่อผู้ใช้งาน เช่น sukanya
สำหรับสถานศึกษา คลิกที่นี่